Fáilte ón bPríomhoide

Tá an-áthas orm fáilte a chur romhaibh go Coláiste Dhún Másc.

Is céim mhór chreidimh é scoil a roghnú. De réir mar a fhaigheann tú níos mó eolais faoi Choláiste Dhún Másc, tá súil agam go mbeidh an rogha sin éasca duit. Tá an scoil ar chosán mearfhorbartha sna blianta beaga atá romhainn. Is scoil bhríomhar, dhinimiciúil í. Tá ár bhfoireann iontach tiomanta do shármhaitheas a bhaint amach san oideachas acadúil, tréadach agus seach-churaclaim trí mheán an Bhéarla agus trí mheán na Gaeilge do na daoine óga atá inár gcúram. Ullmhaímid ár gcuid daltaí le haghaidh comhlíonta i ndomhan a éilíonn solúbthacht, cruthaitheacht, athléimneacht agus machnamh criticiúil. Cuirimid timpeallacht fhoghlama fuinniúil agus dhíograiseach ar fáil ina gcuirtear luach agus meas ar neamhionannas agus éagsúlacht. Mar aon le béim láidir ar an nGaeilge agus ar an gcultúr, tugaimid dúshlán dár ndaltaí le raon leathan ábhar a bhaineann le saibhreas gníomhaíochtaí spóirt, ceoil agus drámaíochta. Tuigimid an tábhacht mhór a bhaineann leis an teicneolaíocht sa saol nua-aimseartha agus léirítear é seo inár seachadadh nuálach ar an gcuraclam, ag baint úsáide as na cleachtais agus na teicneolaíochtaí oideachais is déanaí. Is é Coláiste Dhún Másc an áit is fearr le foghlaim, le fás, le teagasc agus le hobair ann agus cé go gcríochóidh do laethanta scoile linne, fanfaidh tú mar chuid dár bpobal scoile go deo.

Coláiste Dhún Másc
Railway Street, Portlaoise, Co. Laois, R32 WE02, Ireland
Contact Us
057 866 4696
© 2024 Coláiste Dhún Másc